Veřejná zakázka: „TK – vybavení učebny informatiky a robotiky – SOFTWARE“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 645
Systémové číslo: P21V00000022
Datum zahájení: 03.05.2021
Nabídku podat do: 13.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „TK – vybavení učebny informatiky a robotiky – SOFTWARE“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je dodávka software pro přírodní vědy a polytechniku, ale i pro výuku nových kompetencí (digitální gramotnost, ICT gramotnost), software určený pro více zařízení. Vše včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu.
Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 5 - Formulář nabídkové ceny (položkový rozpočet).

Nedílnou součástí veřejné zakázky je dodání návodů k obsluze a písemné technické dokumentace v českém jazyce, a to v písemné i elektronické podobě.

Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení předložil seznam nabízeného předmětu plnění, včetně uvedení obchodního názvu, technických parametrů a jednotkových cen, aby bylo možné zkontrolovat splnění požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 5 – Formulář nabídkové ceny (položkový rozpočet).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. a III. kategorie s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 132 231 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Litoměřice

Zadavatel

 • Úřední název: Dům dětí a mládeže ELKO Lovosice, Václavské nám.1
 • IČO: 46768327
 • Poštovní adresa:
  Václavské náměstí 1, 41002 Lovosice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.meulovo.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků