Veřejné zakázky Města Lovosic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Lovosice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE MĚSTĚ LOVOSICE V REŽIMU VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVY
nadlimitní Příjem nabídek 14.08.2019 16.09.2019 10:00
Dodávka kloubového nakladače
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2019 14.08.2019 10:00
Podzemní kontejnery města Lovosice
podlimitní Hodnocení 10.06.2019 04.07.2019 09:00
Kompostéry pro občany města Lovosice
podlimitní Vyhodnoceno 30.05.2019 18.06.2019 09:00
Nové datové centrum Městského úřadu Lovosice
podlimitní Hodnocení 22.05.2019 19.06.2019 10:00
CŠJ Všehrdova – dodávka mycího stroje
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.04.2019 13.05.2019 10:00
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb makléře
nadlimitní Hodnocení 02.07.2018 13.08.2018 10:00
všechny zakázky