Veřejné zakázky Města Lovosic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Lovosice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení sportovní ubytovny
nadlimitní Příjem nabídek 15.05.2023 19.06.2023 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Lovosice
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2023 12.06.2023 10:00
Předcházení vzniku odpadů ve městě Lovosice – vybudování re-use centra
podlimitní Hodnocení 20.04.2023 24.05.2023 08:15
Výspravy vozovek malého rozsahu s asfaltovým povrchem na místních komunikacích města Lovosice v roce 2023 až 2025
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2023 14.04.2023 10:00
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb makléře
nadlimitní Hodnocení 02.07.2018 13.08.2018 10:00
všechny zakázky