Veřejné zakázky Města Lovosic

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Lovosice.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení elektromobilu pro pečovatelskou službu Sociálních služeb města Lovosice
podlimitní Hodnocení 08.07.2024 24.07.2024 09:00
Obnovení a zastřešení pódia na Václavském náměstí parc.č. 320/1 – projektová dokumentace, inženýring, stavba a kolaudace – II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2024 28.05.2024 10:00
Pořízení vozidel pro pečovatelskou službu Sociálních služeb města Lovosice
podlimitní Vyhodnoceno 19.02.2024 19.03.2024 10:00
Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb makléře
nadlimitní Hodnocení 02.07.2018 13.08.2018 10:00
všechny zakázky