Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb makléře
Odesílatel Hana Landová
Organizace odesílatele Město Lovosice [IČO: 00263991]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.07.2018 10:08:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážené dámy a pánové,

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Vám sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace zakázky Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb makléře.

S pozdravem,

Bc. Hana Landová
oddělení projektového řízení
a veřejných zakázek


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace_1_sign.pdf (246.19 KB)