Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb makléře
Odesílatel Adéla Kubincová
Organizace odesílatele Město Lovosice [IČO: 00263991]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2018 10:03:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Vám sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace zakázky Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel města Lovosice včetně služeb makléře.

S pozdravem,
Ing. Adéla Kubincová
oddělení projektového řízení
a veřejných zakázek


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace_2_anonymizovano_sign.pdf (240.24 KB)