Smlouva: Vybudování a provoz telemetrické infrastruktury jako nástroje k efektivnímu hospodaření s energiemi

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 80
Datum uzavření smlouvy: 31.10.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 294 741,00
Cena v Kč vč. DPH: 356 636,61
Zadávací řízení: Vybudování a provoz telemetrické infrastruktury jako nástroje k efektivnímu hospodaření s energiemi

Název (předmět)

Vybudování a provoz telemetrické infrastruktury jako nástroje k efektivnímu hospodaření s energiemi

Stručný popis

Předmětem je dodávka a instalace telemetrické infrastruktury zajišťující sběr dat z fakturačních a podružných měřidel vody, el. energie a plynu / CZT nainstalovaných v předmětném objektu. Součástí bude také osazení a sběr dat z teploměrů v interiéru (referenčních prostorách) pro snímání vnitřní teploty v objektu a 1 exteriérový teploměr pro snímání venkovní teploty. Dále zajištění dohledu nad telemetrickou infrastrukturou, tj. nad jednotlivými prvky sítě vč. servisu po dobu 36 měsíců. Dále poskytnutí aplikace pro vizualizaci naměřených hodnot.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Lovosice
  • IČO: 00263991
  • Poštovní adresa:
    Školní 407/2
    41002 Lovosice
  • Název oddělení: Odbor majetku a investic
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510309

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy