Smlouva: Podzemní kontejnery města Lovosice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 95
Datum uzavření smlouvy: 19.10.2017
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 4 297 000,00
Cena v Kč vč. DPH: 5 199 370,00
Zadávací řízení: Podzemní kontejnery města Lovosice

Název (předmět)

Podzemní kontejnery města Lovosice

Stručný popis

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Podzemní kontejnery města Lovosice“ je výstavba podzemních polozapuštěných kontejnerů a pořízení velkoobjemových kontejnerů (dále jen „VOK“) na shromažďování biologicky rozložitelného odpadu (dále jen „BRO“).

Podrobná specifikace požadovaného předmětu plnění je stanovena v příloze č. 7 – projektová dokumentace, zpracované společností ISES s.r.o., se sídlem M.J.Lermontova 25, 160 00 Praha 6, IČ: 64583988, zodpovědný projektant Ing. Pavel Šindelář.

Zadavatel

  • Úřední název: Město Lovosice
  • IČO: 00263991
  • Poštovní adresa:
    Školní 407/2
    41002 Lovosice
  • Název oddělení: Odbor životního prostředí
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510309

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy