Profil zadavatele: Město Lovosice


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Lovosice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2023 15.01.2024 10:00
Vybudování bezbariérového přístupu, multifunkční učebny, zateplení a sanace suterénu ZŠ Všehrdova, Lovosice - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2023 15.12.2023 10:00
Dodávka kancelářských a mycích potřeb pro město Lovosice na rok 2024 a 2025 prostřednictvím náhradního plnění
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2023 24.11.2023 10:00
Lovosice, Terezínská - odkanalizování č.p. 486, 839 a 840 - projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení a zadání stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 13.10.2023 03.11.2023 17:00
Zateplení obvodového pláště tělocvičny ZŠ Antonína Baráka, Lovosice - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2023 11.10.2023 10:00
Účelová komunikace k ČSOV v Lovosicích
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2023 13.09.2023 12:00
Vybavení sportovní ubytovny – Elektronika
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.08.2023 23.08.2023 16:00
Srážková kanalizace a oprava stávající kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2023 31.08.2023 10:00
ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VE MĚSTĚ LOVOSICE V REŽIMU VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVY
nadlimitní Zadáno 11.07.2023 06.09.2023 10:00
Dodávka elektřiny na období 01.01.2024 – 31.12.2024
nadlimitní Zadáno 09.07.2023 09.08.2023 09:00
Dodávka osobního vozidla pro OSPOD
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2023 12.06.2023 10:00
Dodávka uliční vpusti včetně propojení v ulici Žižkova, Lovosice
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2023 23.06.2023 10:00
Dodávka a montáž herních prvků na dětská hřiště
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2023 25.05.2023 00:00
Vybavení sportovní ubytovny
nadlimitní Zadáno 15.05.2023 19.06.2023 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Lovosice
nadlimitní Zadáno 10.05.2023 12.06.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››