Profil zadavatele: Mateřská škola Sady pionýrů, Lovosice

  • Název: Mateřská škola Sady pionýrů, Lovosice
  • IČO: 46772111
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.meulovo.cz/profile_display_88.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení