Profil zadavatele: Asociace sportovních klubů Lovosice z.s.

  • Název: Asociace sportovních klubů Lovosice z.s.
  • IČO: 18380468
  • Adresa:
    U Stadionu 1022/2
    41002 Lovosice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.meulovo.cz/profile_display_899.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava a rozšíření areálu Chemik
podlimitní Zadáno 24.02.2020 30.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016