Profil zadavatele: Základní umělecká škola, Lovosice

  • Název: Základní umělecká škola, Lovosice
  • IČO: 62769707
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.meulovo.cz/profile_display_91.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení