Profil zadavatele: ZŠ Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4, okres Litoměřice

  • Název: ZŠ Antonína Baráka Lovosice, Sady pionýrů 361/4, okres Litoměřice
  • IČO: 46771816
  • Adresa:
    Sady pionýrů 361/4, 410 02 Lovosice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.meulovo.cz/profile_display_93.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úprava venkovních prostor pro zvýšení bezpečnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2022 15.07.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016