Profil zadavatele: ZŠ Všehrdova, Lovosice

  • Název: ZŠ Všehrdova, Lovosice
  • IČO: 46771786
  • Adresa:
    Všehrdova 686/1
    41002 Lovosice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.meulovo.cz/profile_display_94.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení