Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže ELKO Lovosice, Václavské nám.1

  • Název: Dům dětí a mládeže ELKO Lovosice, Václavské nám.1
  • IČO: 46768327
  • Adresa:
    Václavské náměstí 1, 41002 Lovosice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.meulovo.cz/profile_display_96.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení