Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybavení sportovní ubytovny
nadlimitní Zadáno 15.05.2023 19.06.2023 10:00
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Lovosice
nadlimitní Zadáno 10.05.2023 12.06.2023 10:00
Parkovací plocha u Gymnázia, ul. Sady pionýrů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2023 14.05.2023 10:00
Předcházení vzniku odpadů ve městě Lovosice – vybudování re-use centra
podlimitní Zadáno 20.04.2023 24.05.2023 08:15
Výspravy vozovek malého rozsahu s asfaltovým povrchem na místních komunikacích města Lovosice v roce 2023 až 2025
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2023 14.04.2023 10:00
Dodávka květinové výzdoby pro město Lovosice za rok 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2023 28.03.2023 10:00
Podzemní kontejnery v ulici Osvoboditelů a Palackého v Lovosicích
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2023 13.03.2023 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2023
nadlimitní Zadáno 02.11.2022 03.11.2022 00:00
Koordinátor BOZP na akci: Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 1. ZŠ Lovosice
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 30.08.2022 10:00
Úprava venkovních prostor pro zvýšení bezpečnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2022 15.07.2022 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu 1.ZŠ, Sady pionýrů 355/2, Lovosice
podlimitní Zadáno 27.05.2022 01.07.2022 10:00
Vybudování a provoz telemetrické infrastruktury jako nástroje k efektivnímu hospodaření s energiemi - IV. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 06.05.2022 18.05.2022 00:00
Zajištění výkonu koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2022 20.01.2022 10:00
Dodávka kancelářských potřeb pro město Lovosice na rok 2022 a 2023 prostřednictvím náhradního plnění
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2021 21.12.2021 10:00
Pojištění vozidel města Lovosice
nadlimitní Zadáno 08.07.2021 11.08.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016