Veřejná zakázka: „TK – vybavení učebny informatiky a robotiky – HARDWARE A ROBOTIKA“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 635
Systémové číslo: P21V00000012
Jedná se o část veřejné zakázky: „TK – vybavení učebny informatiky a robotiky“
Datum zahájení: 24.03.2021
Nabídku podat do: 06.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „TK – vybavení učebny informatiky a robotiky – HARDWARE A ROBOTIKA“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Zakázka s názvem „TK – vybavení učebny informatiky a robotiky“ je rozdělena na 3 dílčí části a to a) hardware a robotika, b) software, c) 3D tisk. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v zadávacích dokumentacích jednotlivých částí veřejné zakázky.
Předmětem zakázky je dodávka HW vč. SW a robotických stavebnic s příslušenstvím pro podporu programování dětí. Jedná se o tablety, notebooky vč. myší, počítače včetně monitorů, multifunkční tiskárnu, 3D pera, ruční 3D skener, AR brýle, robotická ruka, kutilský kit, multifunkční display, osciloskop. V rámci stavebnic zde budou plastové stavebnice pro předškolní a školní věk, polytechnická robotická stavebnice. Vše včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu. Dodané zboží požaduje zadavatel nové, nikoliv repasované. Nedílnou součástí veřejné zakázky je dodání návodů k obsluze a písemné technické dokumentace v českém jazyce, a to v písemné i elektronické podobě.

Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 5 - Formulář nabídkové ceny (položkový rozpočet).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. a III. kategorie s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 926 802 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Litoměřice

Zadavatel

 • Úřední název: Dům dětí a mládeže ELKO Lovosice, Václavské nám.1
 • IČO: 46768327
 • Poštovní adresa:
  Václavské náměstí 1, 41002 Lovosice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.meulovo.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy