Veřejná zakázka: Dětské hřiště Osmička Lovosice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 687
Systémové číslo: P22V00000006
Evidenční číslo zadavatele: STAR 18/2022
Datum zahájení: 24.02.2022
Nabídku podat do: 08.03.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dětské hřiště Osmička Lovosice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je úprava stávajícího území veřejného prostranství s vybudováním nového centrálního dětského hřiště města Lovosice. Jedná se o nové herní prvky, městský mobiliář, dopadové plochy, oplocení, zpevněné komunikace pro pěší a výsadbu trávníku.

Předpokládaný postup výstavby:
- terénní práce a úprava pozemků
- provedení zpevněných ploch, prostor jednotlivých prvků a drobných objektů
- osazení prvků, oplocení
- výsev zelených ploch
- dokončovací práce

Stavba bude členěna na čtyři samostatné sektory:
SO 01 Sektor č.1 – plocha pro nejmenší děti
SO 02 Sektor č.2 – plocha pro starší děti
SO 03 Sektor č.3 – lanový sektor
SO 04 Sektor č.4 – trampolínový sektor
V tomto členění je zpracována projektová dokumentace, rozpočet stavby a výkaz výměr.

Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 - projektová dokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. a III. kategorie s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 111 125 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lovosice
 • IČO: 00263991
 • Poštovní adresa:
  Školní 407/2
  41002 Lovosice
 • Název oddělení: Odbor majetku a investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510309

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.meulovo.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky