Veřejná zakázka: Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 655
Systémové číslo: P21V00000032
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-031389
Datum zahájení: 27.08.2021
Nabídku podat do: 15.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce objektu ubytovny v ve sportovním areálu ve vlastnictví města Lovosice. Součástí plnění jsou stavební úpravy ubytovny, která je součástí zimního stadionu ve sportovním areálu v Lovosicích. Samotná ubytovna má 1 podzemní podlaží, které se pouze vyklidí a zasanuje. Hlavní stavební činnost se týká 5 nadzemních podlaží. Objekt má plochou střechu.
V řešené části – ubytovně – se v prvním nadzemním podlaží nachází vstupní hala, šatny sportovců a zázemí ubytovny jako je prádelna, technická místnost apod. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází administrativní část, kapacitní sociální zázemí a provoz bistra. Zbývající tři nadzemní plní funkci ubytovací, kde se jedná o krátkodobé ubytování.
Stavební práce se týkají jak vnějšího pláště, kdy má dojít k výměně výplní otvorů a zateplení obvodového pláště. Zateplení je navrženo i směrem k ledové ploše. Uvnitř objektu jsou navrženy dispoziční změny s ohledem na stávající nosné konstrukce, aby se do nich zasahovalo co nejméně. Vnitřní povrchy budou kompletně nové ve standartních materiálech. Patra v budově jsou spojena schodištěm a novým výtahem v místě stávajícího se stavebními úpravami. Nově se řeší veškeré vnitřní sítě všech profesí.
Bližší informace naleznete v této zadávací dokumentaci, v Příloze č. 1 – Projektová dokumentace, v Příloze č. 2 – Soupis prací.

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění dne 13.9.2021 od 10:00 hod. Sraz účastníků na adrese: U Stadionu 1022/2, 410 30 Lovosice. Podrobnosti k prohlídce jsou uvedeny v adávací dokumentaci.

Zadavatel umožní další prohlídku místa plnění, a to dne 7.10.2021 od 10:00 hodin. Místo srazu účastníků a podmínky prohlídky jsou totožné jako u prohlídky místa plnění uvedené v zadávací dokumentaci. (termín byl změněn po uveřejnění vysvětlení ZD č. 51-52).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 95 550 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Litoměřice

Zadavatel

 • Úřední název: Město Lovosice
 • IČO: 00263991
 • Poštovní adresa:
  Školní 407/2
  41002 Lovosice
 • Název oddělení: Vedení města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 510309

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.meulovo.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy